PROSPIKE | DE WAAL 5 | 5684 PH BEST

+31402060001 info@prospike.nl

PROSpike Roadshow in Mei van start

Op maandag 6 mei aanstaande gaat de ‘PROSpike roadshow’ van start. Vier weken lang bezoeken we klanten op locatie en demonstreren we twee van onze NAVO goedgekeurde 1630 modellen. Tijdens deze demonstraties waarbij we tevens de werking van gekoppelde systemen laten zien, leggen we uit waarom PROSpike spijkermatten niet alleen veilig en efficiënt zijn, maar ook kosten besparend. Uiteraard is er dan ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Lage exploitatiekosten

Directe aanleiding voor dit initiatief is de succesvol verlopen vakbeurs Infopol in Kortrijk. Diverse  politiezones en andere opsporingsdiensten bleken diep onder de indruk van de vele mogelijkheden én het gebruiksgemak die de PROSpike systemen bieden. Door inzicht te geven in de lage exploitatiekosten en te realiseren besparingen op personele inzet tijdens evenementen of bij controles, wisten we onze bezoekers te overtuigen van de toegevoegde waarde die PROSpike spijkermatten bieden.

Vrijblijvende demo tijdens Roadshow

Verschillende geïnteresseerden wilden dan ook graag gebruik maken van ons –geheel vrijblijvend-  aanbod om de PROSpike systemen nogmaals, op locatie, te demonstreren voor collega’s en eindbeslissers die de vakbeurs niet konden bezoeken. Aldus ontstond het idee om een roadshow te organiseren waarmee we alle relevante organisaties alsnog of opnieuw in de gelegenheid willen stellen om kosteloos kennis te maken met de vele mogelijkheden en voordelen die PROSpike spijkermatten bieden.

Mogelijkheid tot uitvoerig testen

Wij zijn er van overtuigd dat u en uw medewerkers na afloop van onze demonstratie , net als vele andere opsporingsdiensten wereldwijd, de toegevoegde waarde van dit systeem voor uw dienst zult beamen. Wanneer u na afloop van de demonstratie serieus de aanschaf van een of meerdere systemen overweegt, laten wij graag een PROSpike unit bij u achter. Dit stelt u en uw medewerkers in staat om uitvoeriger kennis te maken met het systeem en de diverse toepassingsmogelijkheden binnen uw zone te verkennen. Wij vertellen u graag alles hierover tijdens de demonstratie.

Wenst uw dienst of zone deel te nemen aan de PROSpike Roadshow? Meldt u zich dan hier aan o.v.v ‘Roadshow’ . Een van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om, in overleg, een datum met u in te plannen.